ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
  • اوّلین هنرستان جامع و هوشمند پسرانهٔ شاهد منطقه ۱۴ تهران  

  •  مراسم بازگشایی هنرستان پسرانهٔ شاهد شهید مصطفی احمدی روشن

  • گالری آلبوم عکس اوّلین هنرستان جامع و هوشمند پسرانهٔ شاهد منطقه ۱۴ تهران

  • مراسم افتتاحیه هنرستان جامع پسرانهٔ شهید مصطفی احمدی روشن«شاهد»

از اینکه این سایت را انتخاب نموده اید از شما کاربر گرامی صمیمانه متشکریم.